دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه اسماعیل برخوری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | 
بررسی ارتباط سلامت اجتماعی با خودکارآمدی عمومی سالمندان ساکن شهر جیرفت در سال ۱۳۹۵

زهرا کاشانی نیا، استاد راهنما
حمید حقانی، استاد مشاورآمار
دکتر سودابه جولایی، استاد ناظر
مرحمت فراهانی نیا، استاد ناظر
دکترنعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
مکان: سالن شورای ۱

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.67186.fa
برگشت به اصل مطلب