دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه فاطمه محمددادخواه دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | 
بررسی تاثیر به کارگیری نرم افزار مشاوره راه حل محور همسرداری (مبتنی بر آموزه های دینی) بر کیفیت روابط و رضایت زناشویی زوجین

دکتر ناهید اکبری، استاد راهنما
دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتر سیده بتول حسن پور، استاد ناظر
دکتر منصوره جمشیدی منش، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۳۰-۱۲
مکان: کلاس ۱۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.67187.fa
برگشت به اصل مطلب