دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال صغری متشفیع دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر درنظام سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۰ | 
تعیین ارتباط بین دلزدگی زناشویی با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر یاسوج در سال ۱۳۹۷

دکترمنصوره جمشیدی منش، استاد راهنما
دکترنعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر
دکتربتول حسن پور ازغدی، استاد ناظر
لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲-۱۰
مکان: کلاس ۱۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.67189.fa
برگشت به اصل مطلب