دانشکده پرستاری و مامایی- جلسات دفاع
جلسه دفاع از پروپوزال میترا صابونی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل ارتقاء سلامت پندر بر فعالیت فیزیکی زنان باردار

دکترمعصومه خیرخواه، استاد راهنما
مهنازسیدالشهدایی، استاد مشاور
دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد ناظر
دکترسرور پرویزی، استاد ناظر
لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه ۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵-۱۳:۳۰
مکان: کلاس ۱۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.17830.74601.fa
برگشت به اصل مطلب