دانشکده پرستاری و مامایی- معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳۱ | 

بنام خدا

معاونت دانشجویی و فرهنگی با علم به رسالت دانشگاه با گسترش بینش توحیدی و تجلی معنویت و مکارم اخلاقی با ایجاد بستری مناسب در جهت رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی های بالقوه و افزایش آگاهی دانشجویان در راستای کرامت انسانی و ارزشهای اسلامی می پردازد، به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی سلامت دانشجویان با ارتقاء کیفیت تسهیلات رفاهی زمینه توسعه سلامت دانشجویان عزیز را فراهم می نماید،از طرفی بسترهای مناسب برای مشارکت دانشجویان در امورمختلف مذهبی و فرهنگی  ایجاد نماید، هم چنین با حفظ محیط سالم از نظر مادی، روحی و معنوی برای دانشجویان و گسترش فعالیت های فرهنگی با توجه به اصول صحیح اعتقادی و با بهره مندی از عرصه زیبا و جذاب، محیطی با نشاط و شاداب در راستای تعلیم و تربیت نیروی انسانی کار آمد و متعهد و کارآفرینی و گسترش تحقق فرهنگ دینی و انقلابی در سطوح مختلف دانشجویی فراهم آورد.
 

معاون دانشجویی و فرهنگی: زهرا احمدی(مربی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی)
تلفن تماس: ۴۳۶۵۱۷۰۲

پست الکترونیک: ahmadi.ziums.ac.ir


محورهای فعالیت:

 • برنامه ریزی جهت گسترش ارزش های اسلامی و انقلابی در سطح دانشکده
 • تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی و هنری
 • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
 • برگزاری مراسم مذهبی، فرهنگی به مناسبت های مختلف
 • حمایت و تشویق پژوهش های فرهنگی اعضاء هیئت علمی و دانشجویی
 • تشکیل جلسات شوراهای مرتبط و پیگیری عملیاتی شدن مصوبات آن
 • مشارکت در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با نهادهای متولی امور فرهنگی دانشگاه
 • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و موسسات و نهادهای فرهنگی و انقلابی
 • جذب حمایت های مادی و معنوی مردمی در حوزه دانشجویی و فرهنگی
 • ارائه کلیه تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
 • حمایت از استعدادهای دانشجویان درامور فرهنگی و دانشجویی
 • حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم (تقویت مهارت های نوآوری و کار آفرینی)
 • برگزاری انتخابات شورای صنفی
 • حمایت از انجمن علمی دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.1933.48728.fa
برگشت به اصل مطلب