دانشکده پرستاری و مامایی- رسالت و وظایف
رسالت و وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معاونت بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی داشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران از بدو تاسیس با فلسفه بین المللی سازی فعالیت های علمی و پژوهشی تشکیل شد. تاسیس ایجاد معاونت بین الملل بر اساس ضرورت و نیاز روز افزون دانشکده در برقراری تعاملات بین المللی بود و این معاونت از همان آغاز تاسیس فعالانه فعالیت های بین المللی خود را آغاز نمود و از تجربیات و دانش اساتید برجسته ایرانی و بین المللی برای انجام رسالت خود بهره می گیرد. وظائف معاونت بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی بشرح ذیل می باشد.

 • بستر سازی و فراهم نمودن تسهیلات لازم در خصوص ماموریت ها و دوره های اموزشی کوتاه و بلند مدت
 • انجام تشریفات و ارائه خدمات به بازدید کنندگان غیر ایرانی از دانشگاه و موسسات تابعه
 • هماهنگی و پیگیری در زمینه رتبه بندی بین المللی دانشکده و دانشگاه
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت توسعه تعاملات علمی با مراکز علمی معتبر جهان
 • شناسائی و معرفی ظرفیت های دانشگاه به منظور توسعه همکاری های بین المللی
 • مدیریت ارائه خدمات دانشجویی به دانشجویان سایر کشورها
 • هماهنگی فعالیت های مراکز همکار با سازمان جهانی بهداشت
 • اجرای سیاست های معاونت بین الملل دانشگاه و وزارت متبوع
 • مدیریت و پیگیری خدمات اجرائی همایش ها وکارگاه های بین المللی
 • مدیریت و به روز رسانی سایت انگلیسی دانشگاه
 • تهیه بانک اطلاعاتی جامع دانشجویان پذیرفته شده از سایر کشورها
 • شناسائی مراکز علمی معتبر در سایر کشورها و توسعه تعاملات علمی با آنان
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.19711.44632.fa
برگشت به اصل مطلب