دانشکده پرستاری و مامایی- اطلاعیه های دانشجویی
اعلام زمانبندی آزمون جامع دانشجویان دکترای پرستاری ورودی بهمن ماه ۹۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 

آزمون جامع دانشجویان دکترای پرستاری ورودی بهمن ماه ۹۳ به مدت ۳ روز از دوشنبه لغایت چهارشنبه ۲۶ الی ۲۸ تیر ۹۶ برگزار می گردد.

دروس امتحانی به شرح ذیل می باشد:

زمان

عنوان درس

روز دوشنبه

۹۶/۴/۲۶

·       روش شناسی تحقیقات در پرستاری

·       رویکردهای نوین تدریس

روز سه شنبه

۹۶/۴/۲۷

·       فلسفه، نظریه های پرستاری و نظریه پردازی

·       نظامهای آموزش پرستاری در ایران و جهان

چهارشنبه

۹۶/۴/۲۸

·       مصاحبه

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.29651.51901.fa
برگشت به اصل مطلب