دانشکده پرستاری و مامایی- همایش ها و کارگاه ها
دفتر آموزش مداوم پرستاری ومامایی برگزار می کند کارگاه : پرستار- انتقال خون و فراورده های آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۱ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.29652.51692.fa
برگشت به اصل مطلب