دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
دیدار سادات به مناسبت عید غدیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه به مناسبت عید غدیر و به رسم هر ساله مراسم دیدار با سادات برگزار شد.
این دیدار با حضور سادات دانشکده و اعضای هیئت علمی و کارکنان در محل سالن شورای یک برگزار گردید.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.54531.fa
برگشت به اصل مطلب