دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
اطلاعیه واحد کتابخانه در خصوص لزوم همراه داشتن کارت کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
AWT IMAGEاطلاعیه
قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی
    به دلیل تغییر نـرم افزار مدیریت منـابع کتابخـانه (پارس آذرخش)  به آذرسـا  و عدم دسترسی همکاران  کتابخانه به نرم افزار قبلی تا اطلاع ثانوی برای امانت کتاب ارائه کارت کتابخانه الزامی است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.54541.fa
برگشت به اصل مطلب