دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
انتصاب سرکار خانم جعفر جلال به عنوان مسئول رشته مدیریت پرستاری مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
خانم دکتر رفیعی ریاست دانشکده طی حکمی سرکار خانم جعفر جلال را به عنوان مسئول رشته مدیریت پرستاری مقطع کارشناسی ارشد منصوب نمودند.
متن حکم به شرح زیر است:
AWT IMAGE

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.54572.fa
برگشت به اصل مطلب