دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
اطلاعیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
AWT IMAGEقابل توجه اعضای محترم هیئت علمی
به اطلاع می رساند همزمان با هفته دولت ، از فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. در توسعه اخیر، اطلاعات اعضای هیئت علمی در پروفایل Google Scholar ایشان نیز به سامانه علم سنجی افزوده شد. بدین ترتیب اعضای هیئت علمی می توانند در صفحه اصلی سامانه علم سنجی در آدرس http://isid.research.ac.ir با انتخاب دکمه Google Scholar در بخش میانی صفحه اطلاعات و شاخصهای خود را بر اساس پروفایل Google Scholar هر فرد مشاهده، ارزیابی و رصد نمایند. با توجه به اینکه پروفایل Google Scholar افراد دربرگیرنده تمامی مقالات منتشر شده ایشان از جمله مقالات فارسی نیز هست، اینک تمامی مقالات اعضای هیئت علمی از جمله مقالات فارسی نیز در سامانه مذکور مورد محاسبه و پایش قرار میگیرند. البته پیش فرض سامانه همچنان ، مقالات و شاخصهای بانک اطلاعاتی Scopus است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.54621.fa
برگشت به اصل مطلب