دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
به همت دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | 
کارگاه اخلاق حرفه ای دوشنبه ۹۶/۱۰/۰۴ در سالن شورای ۲ با سخنرانی کاشانی نیا برای دانشجویان کارشناسی تشکیل شد.
این کارگاه با هدف بیان نقش اخلاق و موازین اخلاق حرفه ای در برقراری تعاملات حرفه ای، ارتباطات در حرفه پرستاری (مددجو، خانواده، همکاران و پزشک)، منشور حقوق بیمار، کدهای اخلاقی و استانداردهای حرفه ای برگزار شد.

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.59654.fa
برگشت به اصل مطلب