دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
برگزاری کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | 
کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد در تاریخ ۹۶/۱۰/۰۶ در مرکز IT توسط دفتر مطالعات و توسعه آموزش با سخنرانی دکتر پرویزی (استاد گروه آموزشی پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان) ، دکترخنجری (دانشیار گروه آموزشی پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان) و عبدلی بیدهندی کارشناس پژوهشی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار شد.
در این کارگاه در مورد مفهوم دانش و منابع آن، پرستاری مبتنی بر شواهد، معرفی سایت های محتوی پژوهش های مبتنی بر شواهد و روش های جستجو و ترجمان دانش بحث و تبادل نظر شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.59655.fa
برگشت به اصل مطلب