دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
جلسه کمیته اخلاق تشکیل شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 
جلسه کمیته اخلاق دانشکده روز شنبه ۹۶/۱۰/۱۶ از ساعت ۸ الی ۱۰ در دفتر رئیس دانشکده با حضور دکتر پیروی به عنوان رئیس کمیته و اعضای کمیته دکتر بریم نژاد، دکتر جولایی، دکتر نجفی، دکتر اکبری، کاشانی نیا، سیدالشهدایی، مسرور تشکیل و  پس از رای گیری، دکتر بریم نژاد به عنوان دبیر کمیته انتخاب شد. در این جلسه اعضاء درباره تمرکز فعالیت های این کمیته در سال آینده به بحث و تبادل نظر پرداخت.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.59885.fa
برگشت به اصل مطلب