دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
هفتاد و هشتمین جلسه شورای آموزشی تشکیل شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 
هفتاد و هشتمین جلسه شورای آموزشی و چهاردهمین جلسه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ روز یکشنبه ۹۶/۱۰/۱۷  ساعت ۸ با حضور اعضای هیئت رئیسه، مدیران گروه های آموزشی، مدیر دفتر EDO، مسئول برنامه ریزی پرستاری و رئیس اداره آموزش تشکیل و در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد.
  • امتحانات
  • تشکیل بانک سوالات در هر گروه (انواع سوالات)
  • نظرسنجی از شیوه نامه برگزاری امتحانات
  • کارگاه های توانمندسازی اساتید


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.59902.fa
برگشت به اصل مطلب