دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
برگزاری کارگاه آموزش پاسخگویی اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۴ | 
به همت دفتر توسعه و مطالعات دانشکده پرستاری و مامایی کارگاه "آموزش پاسخگویی اجتماعی" روز چهارم تیرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳ در سالن شورای ۲ دانشکده پرستاری و مامایی با حضور روسا، معاونین و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ، ارتش و دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
در این کارگاه اصول، شاخص ها و تعارضات موجود در آموزش پاسخگو و مثال ها و سناریوهای عملی توسط مدرسین مطرح و بررسی شد.
در پایان شرکت کنندگان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، درخواست برگزاری این کارگاه را در دانشکده خود داشتند.
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.66448.fa
برگشت به اصل مطلب