دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
برگزاری امتحان جامع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۵ | 
امتحان جامع دانشجویان دکترای پرستاری ورودی بهمن ۹۴ و مهر ۹۵ دوشنبه چهارم تیرماه ۱۳۹۷ ساعت ۸ صبح با حضور دکتر پیروی؛ رئیس، دکتر نجفی؛ معاون آموزشی و دکتر سیدفاطمی؛ مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده، با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید آغاز شد. در این جلسه دکتر اسکوئی به عنوان پیشکسوت هیئت ممتحنه و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه نیز حضور داشتند. این آزمون در دو مرحله کتبی روزهای دوشنبه و سه شنبه و شفاهی روز چهارشنبه برگزار می شود.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.66495.fa
برگشت به اصل مطلب