دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
برگزاری کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۹ | 
کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد چهارشنبه ششم تیرماه ۱۳۹۷ در محل سایت کامپیوتر دانشکده، با سخنرانی دکتر پرویزی؛ عضو هیئت علمی، دکتر خنجری؛ عضو هیئت علمی دانشکده و عبدلی بیدهندی کارشناس پژوهش جهت دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار شد.
در این کارگاه درخصوص مفهوم دانش و منابع آن، پرستاری مبتنی بر شواهد، معرفی سایت های محتوی پژوهش های مبتنی بر شواهد و روش های جستجو و ترجمان دانش به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.66640.fa
برگشت به اصل مطلب