دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
برگزاری اولین سمینار فصلی دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۲ | 
 اولین سمینار فصلی دانشجویان دکتری با عنوان « چالش های مصاحبه در تحقیق کیفی » یکشنبه مورخ دهم تیرماه ۱۳۹۷ در سالن شورای دو دانشکده با حضور دکتر محمدی به عنوان استاد ناظر و هدایتگر جلسه و دکتر سیدفاطمی به عنوان مدیر تحصیلات تکمیلی برگزارشد.
دکتر محمدی هدف از کارگاه را ایجاد فرصتی برای سهیم شدن در تجربیات مصاحبه یکدیگر، مروری بر روش ها و انواع مصاحبه و کسب دیدگاه فلسفی و تفکری نسبت به مصاحبه و بکارگیری آن در کار پژوهشی ذکر کرد.
دانشجویان دکتری مرحله پژوهش؛ شمسی، سعیدی، هاشمی، ماه ور، جواهری و کلروزی در شروع جلسه تجربیات خود را بیان کردند.
سپس دکتر محمدی به ارائه مطالبی پیرامون تفاوت بین مصاحبه و مکالمات روزمره و تفاوت مصاحبه ها از نظر هدف و تمرکز بر سئوال پژوهشی پرداخت.
دانشجویان نیز سئوالاتی مطرح و درباره موضوع گفتگو کردند. سپس بحث با سه دیدگاه نظری نسبت به مصاحبه به عنوان متدولوژی تحقیق ادامه یافت. دکتر محمدی تاکید کرد مصاحبه صرفاً ابزار جمع آوری اطلاعات نیست و خودش می تواند به نوعی روش کسب دانش باشد و این مسئله بستگی به دیدگاه محقق نسبت به مصاحبه دارد. همچنین در این جلسه در خصوص انواع مصاحبه ها بحث و گفتگو شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.66799.fa
برگشت به اصل مطلب