دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
کارگاه آموزشی محصولات ناشر Elsevier

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 
کارگاه آموزشی محصولات ناشر Elsevier شامل آشنایی با Scopus (بزرگترین پایگاه استنادی و چکیده مقالات)، Science Direct (پایگاه کتاب ها و ژورنال های الکترونیک)، Mendeley (نرم افزار استناد دهی و شبکه اجتماعی آکادمیک) روز شنبه شانزدهم تیر ماه ساعت ۹ تا ۱۱ در محل کتابخانه مرکزی طبقه ۴ برگزار می‌شود. شرکت برای عموم دانشگاهیان آزاد و بر اساس ثبت نام می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.66863.fa
برگشت به اصل مطلب