دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
مرکز آموزش مداوم کشوری دانشکده پرستاری و مامایی برگزار کرد برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و پانسمان های نوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۷ | 
شنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی مراقبت از زخم و پانسمان های نوین در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
جلسه با خوش آمدگویی فاطمه محدث؛ دبیر علمی کارگاه آغاز شد. وی هدف از برگزاری این کارگاه را تعیین مراقبت در انواع زخم ها و پرستاری با توجه به پانسمان های جدید بیان کرد. مهری بزرگ نژاد و سیده نرجس رضوی؛ عضو هیات علمی دانشکده، به عنوان سخنران علمی این کارگاه حضور داشتند.
اساتید درمانگر زخم خانم ها روانشاد و فرهادیان، به توضیح و نحوه استفاده از دستگاه های جدید کنترل کننده عفونت و ترشحات زخم و التیام دهنده پرداختند. در انتها شرکت کنندگان به شکل عملی با پانسمان های جدید آشنا شدند.

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.67057.fa
برگشت به اصل مطلب