دانشکده پرستاری و مامایی- اخبار
برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی با هیات رئیسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵ | 
جلسه هم اندیشی اعضای هیئت علمی با هیئت رئیسه در چهارشنبه دوم آبان ۱۳۹۷ برگزار شد. دکتر پیروی؛ رئیس دانشکده ضمن طرح مسائل مرتبط با اعضای هیئت علمی در خصوص اقدامات صورت گرفته توضیحاتی ارائه کرد. از جمله مسائل مطرح شده عبارت بودند از: سرویس ایاب و ذهاب، پرداخت حق التدریس و محاسبه بیلان ها، شفاف سازی انتصاب ها، امور رفاهی اعضاء، امکانات موجود در بیمارستان ها برای اعضا و دانشجویان، بوفه دانشکده و آموزش بالینی

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=31.30031.72565.fa
برگشت به اصل مطلب