اخبار دانشکده

  • 1401/08/28 - 13:49
  • - تعداد بازدید: 182
  • - تعداد بازدید کنندگان: 175
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی

7644.mp3 اطلاعیه دریافت کارت دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی مهر 1401

جهت دریافت کارت دانشجویی

به امور دانشجویی دانشکده واقع در نیم طبقه هفتم خانم حیدری مراجعه فرمایید.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 7644
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings