اخبار دانشکده

  • 1401/03/29 - 10:38
  • - تعداد بازدید: 110
  • - تعداد بازدید کنندگان: 100
  • Study time: 2 دقیقه

اطلاعیه مهم: رفع نواقص مدارک دانشجویان خوابگاهی

2592.mp3 اطلاعیه مهم: رفع نواقص مدارک دانشجویان خوابگاهی

توجه: مهلت رفع نواقص تا تاریخ 1401/04/01

درصورت عدم رفع نقص مراجعه به معاونت دانشجویی دانشگاه و انجام تسویه حساب

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

سایر نواقص

کنترل

نام خوابگاه

سجاد

محمدی

9711195046

پرستاری

سند تعهد ندارد

امام حسن(ع)

فاطمه

رستم ابادی

9711195027

پرستاری

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

هانا

دروک

9721195025

پرستاری

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

زینب

ربیعی

9811195022

پرستاری

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

سپیده

کاظمی اسفه

9811195044

پرستاری

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

مطهره

مصطفی لو

9811195056

حکم کارگزینی ضامن

 

حضرت زهرا(س)

فاطمه

شاهرخ ابادی

9911195027

سند ثبت نشده

 

حضرت زهرا(س)

مطهره

شیرانی

9911195031

پرستاری

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

فاطمه السادات

طالبی ماندی محله

9911195033

سند ثبت نشده

 

حضرت زهرا(س)

مائده

علوی

9911195037

حکم کارگزینی ضامن

 

حضرت زهرا(س)

سارا

شیخی

9921195032

پرستاری

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

فاطمه

اولاد

140011195007

ضامن مورد قبول نیست

 

حضرت زهرا(س)

عارفه سادات

محمدیه

140011195046

سند ثبت نشده

 

حضرت زهرا(س)

معصومه

میرانی

140011195049

پرستاری

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

ستار

کرمی

9711195042

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

کامیار

جدیدالسلام

9711195057

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

مهدی

داداشی نسرین

9721195024

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

حسین

طاهری بنی

9721195037

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

امیررضا

فرمانی

9811195036

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

محمدمهدی

کاکا

9811195045

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

متین

گلستانی

9811195049

ضامن مورد قبول نیست

 

نواب

رضا

بهمئی

9821195012

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

محمدرضا

صالحی

9911195032

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

محمدعلی

طاهری نیا

9911195034

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

امیرحسین

ملازم

9911195050

حکم کارگزینی ضامن

 

نواب

حسن

ولی زاده

9911195058

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

محمد

ازمند

9921195005

حکم کارگزینی ضامن

 

نواب

علی

حمیدابادی شراهی

9921195016

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

مهران

زمانی باغجقاز

9921195023

پرستاری

سند تعهد ندارد

نواب

علی

افشاری میرک

140011195005

سند ثبت نشده

 

نواب

صابر

کاظمی

140011195036

سند ثبت نشده

 

نواب

سیدعلیرضا

کاظمی رضائی

140011195037

سند ثبت نشده

 

نواب

حمیدرضا

سکوزاده

9911686003

پرستاری داخلی جراحی

سند تعهد ندارد

نواب

محمدجواد

همتی

9911686007

پرستاری داخلی جراحی

سند تعهد ندارد

نواب

امین

طاهری فر

140011686004

پرستاری داخلی جراحی

سند تعهد ندارد

نواب

علیرضا

نوازنی

140011580005

پرستاری سالمندی

سند تعهد ندارد

نواب

زهرا

بصیری

9911687001

پرستاری کودکان

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

مهسا

مولائی

9911687005

پرستاری کودکان

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

مهلا

عدالتی نسب

9911449005

پرستاری مراقبتهای ویژه

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

الناز

اشرف پور

9911482001

مشاوره در مامایی

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

ملیحه

محمدزاده صباغی

9911482003

مشاوره در مامایی

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

زهرا

مظهرقراملکی

9911482005

مشاوره در مامایی

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

رؤیا

محمدی

140011482002

مشاوره در مامایی

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

نرگس

ویسی تبار

140011482003

مشاوره در مامایی

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

نگین

اسحاقی

9811371002

مامائی

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

الناز

امینی ماندی محله

9811371004

سند وزارت علوم

مورد قبول نیست

حضرت زهرا(س)

عارفه

ردائی

9811371014

سند ثبت نشده

 

حضرت زهرا(س)

فاطمه

محمدخانی غیاثوند

9911371015

مامائی

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

فائزه

حسین زاده گراخک

140011371005

مامائی

سند تعهد ندارد

حضرت زهرا(س)

سیده زهرا

موسوی

140011371020

سند ثبت نشده

 

حضرت زهرا(س)

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 2592
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings