اخبار دانشکده

  • 1401/08/18 - 12:32
  • - تعداد بازدید: 112
  • - تعداد بازدید کنندگان: 108
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه وام شهریه

7244.mp3 اطلاعیه وام شهریه

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز (سهمیه مازاد)

به اطلاع می رساند دانشجویانی که متقاضی وام شهریه می باشند جهت ثبت نام از تاریخ 1401/08/16 لغایت 1401/08/28 مهلت دارند که مدارک مشروحه ذیل را به اموردانشجویی دانشکده واقع در نیم طبقه هفتم (خانم حیدری) ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست های بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نمی شود.

  1. سند تعهد محضری و تصویر حکم کارگزینی ضامن یا پروانه کسب (مشخصات متعهد و ضامن در سایت پرتال صندوق رفاه ثبت شده باشد)
  2. تکمیل فرم درخواست وام شهریه
  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 7244
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings