اخبار دانشکده

  • 1401/08/11 - 08:29
  • - تعداد بازدید: 220
  • - تعداد بازدید کنندگان: 210
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

اطلاعیه کار دانشجویی

6957.mp3 اطلاعیه کار دانشجویی

مفداایران- به‌ اطلاع می‌رساند صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ در نظر دارد تعدادی دانشجوی ‌شاغل‌ به‌ تحصیل‌ در کلیه‌ مقاطع تحصیلی (غیر بالینی) ساکن‌ در تهران و خوابگاه دانشجوئی، جهت‌ همکاری در قالب‌ کار دانشجویی‌ در ساختمان مرکزی صندوق رفاه به‌ کارگیری نماید.

  • Newsgroup : اطلاعیه ها
  • News code : 6957
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings