اخبار دانشکده

  • 1401/08/24 - 10:59
  • - تعداد بازدید: 112
  • - تعداد بازدید کنندگان: 101
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم رساله حمید ابره دری دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

7473.mp3 جلسه ارائه گزارش شش ماهه دوم رساله حمید ابره دری دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

عنوان: تبیین فرایند رویارویی پرستاران اورژانس با مسائل قانونی احتمالی

دکتر فروغ رفیعی، استاد راهنما

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر داخلی

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد ناظر داخلی

دکتر رضا نگارنده،  استاد ناظر خارجی

دکتر محمدعلی چراغی، استاد ناظر خارجی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/08/29 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7473
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings