اخبار دانشکده

  • 1401/12/08 - 13:05
  • - تعداد بازدید: 70
  • - تعداد بازدید کنندگان: 63
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از عنوان الهام انیسی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: طراحی و روان سنجی ابزار آمادگی ورود به بالین دانشجویان پرستاری براساس مدل آدکار

12112.mp3 جلسه دفاع از عنوان الهام انیسی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

دکتر آلیس خاچیان، استاد راهنما

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر محمد عباسی، استاد ناظر

دکتر تهمینه صالحی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/12/13 ساعت 10-8

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 12112
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings