اخبار دانشکده

  • 1401/08/14 - 10:48
  • - تعداد بازدید: 121
  • - تعداد بازدید کنندگان: 115
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از عنوان رساله ندا سلیمی دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D) رشته پرستاری

7062.mp3 جلسه دفاع از عنوان رساله ندا سلیمی دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D) رشته پرستاری

عنوان: تبیین فرآیند رویارویی کادر آموزشی مدارس با رفتارهای غفلت آمیز والدین و خشونت خانگی علیه کودکان: یک مطالعه گرندد تئوری

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد راهنمای اول

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنمای دوم

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر

دکتر مرجان مردانی حموله، استاد ناظر

دکتر مهناز شوقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/08/17 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7062
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings