اخبار دانشکده

  • 1401/10/28 - 09:14
  • - تعداد بازدید: 70
  • - تعداد بازدید کنندگان: 67
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پایان نامه خدیجه یحیوی ویشکائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

عنوان: ارزشیابی اثر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر نرم افزار چند رسانه ای بر پاسخ به استرس پرستاران بخش های کودکان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- سال1400

10352.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه خدیجه یحیوی ویشکائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان

راحله محمدی، استاد راهنما

دکتر مهناز شوقی، استاد مشاور

دکتر محبوبه رسولی، استاد مشاور آمار

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/10/28 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 10352
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings