اخبار دانشکده

  • 1401/08/30 - 10:07
  • - تعداد بازدید: 135
  • - تعداد بازدید کنندگان: 115
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه

7725.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه

عنوان: بررسی کیفیت مراقبت پرستاری و شایستگی مراقبت معنوی پرستاران بخش مراقبت ویژه کووید-19 مراکز آموزشی درمانی اراک در سال 1401-1400

عزت جعفرجلال، استاد راهنما

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر

دکتر مهناز شوقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/09/02 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7725
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings