اخبار دانشکده

  • 1401/07/10 - 09:13
  • - تعداد بازدید: 82
  • - تعداد بازدید کنندگان: 79
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پایان نامه گوهرالسادات شریفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری

5767.mp3 جلسه دفاع از پایان نامه گوهرالسادات شریفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری

عنوان: بررسی ارتباط تحریف های شناختی  بین فردی با نگرش معنوی سالمندان مراجعه کننده به پارک ها و فرهنگ سراهای مناطق منتخب شهر تهران، سال 1400

زهرا کاشانی نیا، استاد راهنما

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

مهناز سیدالشهدایی، استاد ناظر

دکتر سرور پرویزی ، استاد ناظر

دکتر مهرنوش اینانلو، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/07/12 ساعت 13-11

مکان: کلاس دانشجویان دکتری

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5767
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings