اخبار دانشکده

  • 1401/12/01 - 09:00
  • - تعداد بازدید: 47
  • - تعداد بازدید کنندگان: 45
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال آناهیتا طلایی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی آگاهی پرستاران از مراقبت های پرستاری مرتبط با نشت وریدی دارو در کودکان بستری در بخش های کودکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران - سال 1401

11714.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال آناهیتا طلایی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

زهرا کاشانی نیا، استاد راهنما

دکتر فهیمه ثابتی، استاد ناظر

دکتر سرور پرویزی، استاد ناظر

دکتر مهناز شوقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/12/03 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11714
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings