اخبار دانشکده

  • 1401/08/18 - 08:54
  • - تعداد بازدید: 114
  • - تعداد بازدید کنندگان: 106
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال رساله فاطمه گلستان دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D) رشته پرستاری

7220.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال رساله فاطمه گلستان دانشجوی دکترای تخصصی (Ph.D) رشته پرستاری

عنوان:طراحی و روان‌سنجی ابزار شایستگی پرستاران در مراقبت ایمن در منزل: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای اول

دکتر سید حمید شریف نیا، استاد راهنمای دوم

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد مشاور

دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی، استاد ناظر داخلی

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر داخلی

دکتر عباس عباس زاده، استاد ناظر خارجی

دکتر ناهید دهقان نیری، استاد ناظر خارجی

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/08/22 ساعت 15-13:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7220
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings