اخبار دانشکده

  • 1401/11/11 - 09:52
  • - تعداد بازدید: 71
  • - تعداد بازدید کنندگان: 67
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال زهرا تقوی سیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری توانبخشی

عنوان: بررسی فشار مراقبتی و نشانگان افت روحیه در مراقبین خانوادگی بیماران تحت همودیالیز مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در سال 1401

10952.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال زهرا تقوی سیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری توانبخشی

دکتر طاهره السادات خوب بین خوش نظر، استاد راهنما

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد مشاور

ایراندخت مسرور رودسری، استاد ناظر   

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر   

کتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/11/26 ساعت 10-8

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 10952
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings