اخبار دانشکده

  • 1401/07/20 - 09:14
  • - تعداد بازدید: 101
  • - تعداد بازدید کنندگان: 99
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال نیوشا رستم پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

6146.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال نیوشا رستم پور دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

عنوان: بررسی ارتباط کار تیمی و رضایت شغلی در پرستاران بخش مراقبت ویژه کودکان مراکز آموزشی درمانی شهر تهران سال 1401

فهیمه ثابتی، استاد راهنما

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر

راحله محمدی، استاد ناظر

دکتر مهرنوش اینانلو، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/07/23 ساعت 10-8

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 6146
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings