اخبار دانشکده

  • 1401/11/25 - 08:55
  • - تعداد بازدید: 65
  • - تعداد بازدید کنندگان: 55
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع از پروپوزال کیمیا خضری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

عنوان: بررسی ارتباط انگ درک شده و هیجان ابراز شده در مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر مراجعه کننده به انجمن دمانس و آلزایمر ایران، تهران سال 1401

11501.mp3 جلسه دفاع از پروپوزال کیمیا خضری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

دکتر راضیه سادات حسینی، استاد راهنما

دکتر فریده باستانی، استاد ناظر

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر

دکتر مهرنوش اینانلو، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/12/08 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11501
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings