اخبار دانشکده

  • 1401/07/04 - 11:14
  • - تعداد بازدید: 94
  • - تعداد بازدید کنندگان: 87
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی آصفه بشیری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

5640.mp3 جلسه دفاع نهایی آصفه بشیری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: مقایسۀ تأثیر وضعیت شیردهی تکیه بر پشت و گهواره‌ای بر تجربه شیردهی زنان نخست‌زا

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما

دکتر حمید صالحی­ نیا، استاد مشاور آمار

دکتر سیده سعیده موسوی، استاد ناظر

دکتر لیلی بریم نژاد، استاد ناظر

لیلا نیسانی سامانی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: چهارشنبه 1401/07/06 ساعت 10-8

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5640
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings