اخبار دانشکده

  • 1401/11/02 - 11:21
  • - تعداد بازدید: 43
  • - تعداد بازدید کنندگان: 42
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی آیدا امیری جاوید دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عنوان: بررسی کیفیت خواب بهبودیافتگان COVID-19 ترخیص شده از مرکز آموزشی درمانی پژوهشی امام خمینی (ره) سراب سال1400

10495.mp3 جلسه دفاع نهایی آیدا امیری جاوید دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

دکتر فریده باستانی، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، استاد ناظر

دکتر آلیس خاچیان، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/11/03 ساعت 12-10:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 10495
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings