اخبار دانشکده

  • 1401/09/02 - 08:38
  • - تعداد بازدید: 113
  • - تعداد بازدید کنندگان: 100
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی از رساله نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

7774.mp3 جلسه دفاع نهایی از رساله نسرین معصومی دانشجوی دکتری تخصصی رشته پرستاری

عنوان: تدوین استانداردهای ملی اعتباربخشی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای اول

دکتر عسگر آقایی هشتجین، استاد راهنمای دوم

دکتر روح اله زابلی، استاد مشاور

دکتر تهمینه صالحی ، استاد ناظر داخلی

دکتر مریم رسولی، استاد ناظر خارجی

دکتر رضا نگارنده، استاد ناظر خارجی

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

دکتر فاطمه حق دوست اسکوئی، استاد ناظر داخلی و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه

زمان: دوشنبه 1401/09/07 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 7774
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings