اخبار دانشکده

  • 1401/12/13 - 08:43
  • - تعداد بازدید: 62
  • - تعداد بازدید کنندگان: 57
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی زهرا امراله مجدآبادی کهنه دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین فرایند فرزندخواندگی در خانواده های دارای فرزند خوانده: ارایه مدل

12232.mp3 جلسه دفاع نهایی زهرا امراله مجدآبادی کهنه دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

دکتر سرور پرویزی، استاد راهنما

دکتر فاطمه الحانی، استاد ناظر خارجی

دکتر اکرم السادات سادات حسینی، استاد ناظر خارجی

دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر داخلی

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد ناظر داخلی و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه

زمان: سه شنبه 1401/12/16 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 12232
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings