اخبار دانشکده

  • 1401/10/19 - 13:50
  • - تعداد بازدید: 99
  • - تعداد بازدید کنندگان: 91
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی زهرا مهدوی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

عنوان: بررسی تاثیر داستان گویی دیجیتال تجربیات زایمانی همتایان بر نوع و درک زایمان طبیعی در زنان نخست زا

10040.mp3 جلسه دفاع نهایی زهرا مهدوی دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی

دکتر لیلا امیری فراهانی، استاد راهنما

دکتر بهاره عمرانی، استاد مشاور

دکتر حمید صالحی، استاد مشاور آمار

دکتر هما صادقی اول شهر، استاد ناظر

دکتر مهرنوش اینانلو، استاد ناظر

دکتر منصوره جمشیدی منش، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یک شنبه 1401/10/25 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 10040
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings