اخبار دانشکده

  • 1401/07/12 - 14:20
  • - تعداد بازدید: 137
  • - تعداد بازدید کنندگان: 122
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی زینب ملکی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

5915.mp3 جلسه دفاع نهایی زینب ملکی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی عوامل مرتبط با رفتار خود مراقبتی زنان باردار در پاندمی کوید 19 در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز سال 1400

لیلا نیسانی سامانی، استاد راهنما

دکتر معصومه خیرخواه، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر لیلا امینی، استاد ناظر

دکتر هما صادقی اول شهر، استاد ناظر

دکتر نعیمه سید فاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/07/16 ساعت 14-12

مکان: کلاس دانشجویان دکترا

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5915
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings