اخبار دانشکده

  • 1401/12/13 - 12:02
  • - تعداد بازدید: 81
  • - تعداد بازدید کنندگان: 73
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی سحر کیوانلو شهرستانکی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

عنوان: تبیین الگوی مراقبت ایمن از بیمار در منزل

12260.mp3 جلسه دفاع نهایی سحر کیوانلو شهرستانکی دانشجوی دکتری (PhD) پرستاری

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنمای اول

دکتر منصوره اشقلی فراهانی، استاد راهنمای دوم

دکتر فروغ رفیعی، استاد مشاور

دکتر مریم رسولی، استاد ناظر خارجی

دکتر جمیله مختاری، استاد ناظر خارجی

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر داخلی

دکتر حمید پیروی، نماینده شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکوئی، استاد ناظر داخلی و نماینده معاونت آموزشی دانشگاه

زمان: یکشنبه 1401/12/21 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 12260
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings