اخبار دانشکده

  • 1401/11/05 - 08:38
  • - تعداد بازدید: 34
  • - تعداد بازدید کنندگان: 33
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی عباس کفاح مبدر الخیکانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: Knowledge about and recognition ability of delirium among intensive care units nurses of teaching hospitals in Iraq, 202

10643.mp3 جلسه دفاع نهایی عباس کفاح مبدر الخیکانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد راهنما

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر

دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد ناظر

دکتر حمید پیروی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: شنبه 1401/11/08 ساعت 10-8

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 10643
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings