اخبار دانشکده

  • 1401/11/18 - 09:27
  • - تعداد بازدید: 31
  • - تعداد بازدید کنندگان: 30
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی فهیمه فهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان: بررسی ارتباط حمایت سازمانی درک‌ شده با مراقبت پرستاری ایمن در پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌ ویژه‌ بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1400-1401

11256.mp3 جلسه دفاع نهایی فهیمه فهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

دکتر مرضیه عادل مهربان، استاد راهنما

دکتر طاهره نجفی قزلجه، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر تهمینه صالحی، استاد ناظر   

دکتر آلیس خاچیان، استاد ناظر   

دکتر مهناز شوقی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: دوشنبه 1401/11/17 ساعت 15-13

مکان: سالن استاد هروآبادی

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11256
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings