اخبار دانشکده

  • 1401/11/26 - 08:36
  • - تعداد بازدید: 48
  • - تعداد بازدید کنندگان: 46
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مریم خدابخشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

عنوان: بررسی ارتباط ترس از ابتلا به کووید-19 با عملکرد و رضایت جنسی ماماهای شاغل در مراکز آموزشی درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر تهران در سال 1400

11561.mp3 جلسه دفاع نهایی مریم خدابخشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی

دکتر هما صادقی اول شهر، استاد راهنما

دکتر لیلا امینی، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

لیلا نیسانی سامانی، استاد ناظر   

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر   

دکتر معصومه خیرخواه، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/11/30 ساعت 14-12:30

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 11561
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings