اخبار دانشکده

  • 1401/07/06 - 10:00
  • - تعداد بازدید: 115
  • - تعداد بازدید کنندگان: 105
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مهسا سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

5678.mp3 جلسه دفاع نهایی مهسا سلیمانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

عنوان: بررسی اثربخشی آموزش توانبخشی جنسی بر اضطراب و رضایت جنسی زنان با ضایعات نخاعی

مهناز سیدالشهدایی، استاد راهنما

حمید حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر منصوره جمشیدی منش، استاد ناظر

دریادخت مسرور رودسری، استاد ناظر

دکتر نعیمه سیدفاطمی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: یکشنبه 1401/07/10 ساعت 12-10

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5678
کپی لینک کوتاه:
key words
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings