اخبار دانشکده

  • 1401/07/11 - 09:53
  • - تعداد بازدید: 146
  • - تعداد بازدید کنندگان: 127
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه دفاع نهایی مژگان فاطمی مقدم بادی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

5804.mp3 جلسه دفاع نهایی مژگان فاطمی مقدم بادی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

عنوان: بررسی ارتباط ریتم شبانه­ روزی با سرشت و منش پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1400

دکتر نعیمه سیدفاطمی، استاد راهنما

دکتر شیوا خالق پرست، استاد مشاور

شیما حقانی، استاد مشاور آمار

دکتر مهناز شوقی، استاد ناظر

دکتر لیلا امینی، استاد ناظر

دکتر تهمینه صالحی، نماینده تحصیلات تکمیلی

زمان: سه شنبه 1401/07/19 ساعت 15-13

مکان: سالن شورای 2

  • Newsgroup : جلسات دفاع
  • News code : 5804
کپی لینک کوتاه:
خبرنگار

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings